نتیجه گیری سازمان غذا و داروی آمریکا FDA درباره ویپ:‌
طلاعات بیشتری جهت درک رابطه بین بیماری های گزارش شده و ویپ کردن مورد نیاز می باشد. سازمان غذا و داروی آمریکا به صورت مرتبط در حال مطالعه بر روی عوامل بیماری های گزارش شده می باشد.
مرکز تحقیقات شیمیایی سازمان غذا و داروی آمریمرگ و میر حاصل از مصرف ویپکا در حال تحلیل نمونه های ارسال شده از جمله محدوده سنی و مصرف THC و مورفین و فلزات سنگین در فرآورده های غیر استاندارد مربوط به ویپ می باشد. این به معنی این نیست که همه محصولات ویپ دارای این ترکیبات هستند.

  • کاپیتان ویپ ایران
  • ۱۳۹۸-۰۴-۲۵

آیا خرید ویپ توسط افراد سیگاری کار صحیحی است؟ ویپ چیست (Vape) و چه مزایایی و معایبی دارد؟ ویپ چیست (Vape) و چه مزایایی و معایبی دارد؟ آیا با خرید ویپ می‌توانیم سیگار و قلیان را ترک کنیم؟ اصلاً ویپ چیست و آیا واقعاً از سیگار و قلیان، زیان کم‌تری دارد؟ چرا وقتی می‌پرسیم «ویپ» چیست با […]